JAK TO CELÉ ZAČALO

V jedné větě by se to asi dalo shrnout tak, že se bývalá soukromá pole přeměnila na obytnou výstavbu, vznikla nová ulice a vlastně i celá lokalita. Tak jednoduché to ale nebylo. V průběhu výstavby se sen o novém bydlení pro mnohé z nás stal spíše noční můrou. Možná ale právě díky tomu se tu utvořila tak pevná komunita skvělých lidí, kterou spojily stejné problémy a snaha je společnými silami vyřešit. A toto vzájemné fungování zůstalo v podstatě dodnes, byť už jsme tu zase o kus dál a i větší. 

JAK JE MOŽNÉ ZKAZIT PĚKNÉ MÍSTO K BYDLENÍ

V místě zvaném Kopaniny měli lidé soukromý majetek v podobě pozemků. Obec při sestavování územního plánu a se souhlasem vlastníků zařadila v r. 2009 tuto část katastru jako vhodnou pro výstavbu rodinných domků. Po schválení územního plánu obec zadala zpracování studie zástavby. Trvalo to dlouho, ale návrh se líbil. Plocha byla rozdělena čtyřmi rovnoběžnými vozovkami na souměrně velké plochy určené pro stavbu rodinných domů s užitkovými zahradami a s potřebným hospodářským zázemím. V lokalitě měla být zeleň doplňující uliční prostor. Vozovky měly být jako místní komunikace v šířce 6 metrů  s chodníky po obou stranách. Vybudovány parkoviště pro potřebu území, stanoviště pro separovaný odpad, dva dětské kouty s hracími prvky a lavičkami, zelené plochy se stromy podél komunikace. Rodinných domů mělo být celkem 50.

ZAJÍMAVOSTI Z KOPANIN

Název oblasti Kopaniny

Kopaniny - (Kopajna) - pozemková trať. Dělí se na horní a dolní oddělené Lesíkem. Dolní se později dělily za Petrovou zahradou na dolní a prostřední. V roce 1752 se horní část o výměře 7 měřic, tj. přes 1,5 ha, nazývala "Pod Wynohrady", později "Kopanina pod Wynohrady", dolní část jako "Kopanina wedle Lesem"

Stavební povolení

V září roku 2013 vydává Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice stavební povolení na "Obytný soubor Kopaniny" týkající se výstavby komunikací.

Nové názvy ulic

Název nových ulic "Kopaniny" spolu s přiléhající ulicí "Nad Farou" byl oficiálně odsouhlasen a schválen na 15. zasedání Zastupitelstva obce Střelice dne 11.06.2013.

Zastavovací studie

Původní zastavovací studii pro projekt “Obytný soubor Kopaniny” připravovali Bukolsky Architekti s.r.o. v zastoupení investora AdutInvest, a.s.

První nastěhování

Po poměrně značných peripetiích bylo možné první nastěhování v lednu 2015. Tou dobou ještě probíhala vleklá debata ohledně napojení energií.

Přístupová komunikace

Přístupová cesta (ulice V Uličce) k prostoru budoucí výstavby Kopanin byla komplexně opravena na podzim roku 2009.

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE

V roce 2012, konkrétně 24. srpna byla slavnostně otevřena nová MŠ Střelice. Přítomen byl i štáb České Televize a tehdejší krátkou zmínku v reportáži si můžete pustit i dnes.

Kopaninská setkání

Příroda, Zábava
Kopaninská setkání

Kopaninské bruslení

Děti, Sport, Zábava
Kopaninské bruslení

Vycházky do přírody

Děti, Příroda
Vycházky do přírody

MÁME TO TU MOC RÁDI

NAPIŠTE NÁM

Líbí se vám tyto stránky? Chcete nám něco vzkázat?